Įmonės blankų rengimas

Pagal Jūsų poreikius galime parengti pagrindinių įmonės veikloje naudojamų dokumentų rinkinius. Turėdami jau parengtą dokumentą su Jūsų rekvizitais, kontaktine informacija, logotipu ar kita informacija, galėsite tiesiog atsidaryti juos ir per kelias minutes įvesti reikiamą informaciją.

Rengiame:

  • Direktoriaus įsakymų blankus;
  • Prašymų formas;
  • Laiško formas;
  • Priėmimo, atleidimo iš darbo, atostogų dokumentus;
  • Kitas pagrindines dokumentų formas ir jų rinkinius.