Individuali įmonė

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis vienetas. Ją gali steigti tik fizinis ir tik vienas asmuo, kuris gali turėti tik vieną jam priklausančią IĮ. IĮ savininkas nesėkmės atveju privalo atsakyti ir savo turimu turtu. IĮ savininkas paprastai būna ir įmonės vadovu, tačiau juo gali būti paskirtas ir kitas asmuo. IĮ steigti siūloma, kai verslas yra individualus, skirtas tik vienam asmeniui, o pasirinkta veikla yra ne daug rizikinga. Steigiant IĮ nereikia turėti pradinio kapitalo. Įmonė moka tokius pačius mokesčius kaip UAB, tačiau paprastesnis savininko pelno išėmimas, nėra būtina darbintis pačiam savininkui.
IĮ veiklą reglamentuoja individualių įmonių įstatymas, kurį galite pamatyti paspaudę šį paveikslėlį:

LIETUVOS RESPUBLIKOS INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS