UAB, IĮ, MB palyginimas

Įmonių palyginimo lentelę PDF formatu galite parsisiųsti paspaudę dešiniau esantį paveikslėlį:

UAB, IĮ, MB palyginimas

 


MB
Mažoji bendrija


UAB
Uždaroji akcinė bendrovėIndividualioji įmonė

Steigimas

Įprastu arba elektroniniu būdu * Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu

Steigėjai (dalyviai)

Fiziniai asmenys Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys Fizinis asmuo

Steigėjų (dalyvių) skaičius

1–10 (nariai) 1–249 (akcininkai) 1 (savininkas)

Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles

MB nario ribota civilinė atsakomybė Akcininko ribota civilinė atsakomybė IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ savininkas atsako savo turtu)

Minimalus kapitalo dydis

Nustato patys MB nariai Ne mažesnis kaip 10 000 Lt Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalas ir įnašai

MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu. Įnašu negali būti darbai ir paslaugos Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka Įnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas

Vidinė įmonės struktūra

MB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:

  • kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;
  • kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas
UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis

Paprastai IĮ savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam, kaip dalyvių susirinkimui, priskirtą kompetenciją

 

Balsavimo, priimant sprendimus, principas

Įprasta praktika – 1 narys – 1 balsas, tačiau kai MB yra vadovas, MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip  1 akcija – 1 balsas  Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai

Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu

Atsižvelgiant į MB struktūrą, jos vardu veiktų:

  • MB narių susirinkimas, o atstovautų MB atstovas;
  • arba MB vadovas – vienasmenis valdymo organas
Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas

 

Kai IĮ savininkas nėra paskyręs vadovo, IĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualiosios įmonės vardu

 

Pelno paskirstymas

Pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, tačiau MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.

Galima pelną išmokėti avansu. Pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas

Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį

 

Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui

 

Įmonės registravimo išlaidos

Atlyginimas už registravimą –178,2 Lt.

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – min. apie 300 Lt. (priklauso nuo notaro)

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 56 Lt.

Atlyginimas už registravimą – 198 Lt.

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – min. apie 350 Lt. (priklauso nuo notaro)

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 56 Lt.

Atlyginimas už registravimą –107 Lt.

Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – min. apie 150 Lt. (priklauso nuo notaro)

Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 56 Lt.

Minimalios išlaidos, įsteigus įmonę

90 Lt/mėn. PSD mokestis už kiekvieną mažosios bendrijos narį Atlyginimas vadovui (mažiausiai aštuntadalis etato) 90 Lt/mėn. PSD mokestis už IĮ savininką