Mažoji bendrija

Mažoji bendrija yra naujausias juridinis vienetas esantis šiuo metu Lietuvoje. Steigti mažąsias bendrijas teisiškai leista nuo 2012m. rugsėjo pirmosios dienos. Mažoji bendrija yra tarsi UAB ir IĮ mišinys, bet tai yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, t.y. bendrijos savininkai neatsako savo turtu, verslo nesėkmės atveju. Mažąją bendriją gali steigti nuo vieno iki 10 steigėjų, o pagrindinis jos privalumas yra tas, kad nėra nustatyta minimali įstatinio kapitalo suma, taip pat, steigėjai savo kapitalą gali įnešti ne tik pinigais, bet ir daiktais, t.y. po įnašo įnešimo daiktas tampa mažosios bendrijos nuosavybe (įnašas negali būti darbas). Mažąją bendriją gali steigti tik fizinis asmuo. Mažoji bendrija gali turėti vadovą, arba jeigu pasirinktas kolegialus valdymo organas – atstovą, kuris parenkamas iš vieno iš steigėjų. Steigėjas taip pat gali būti ir mažosios bendrijos vadovu, tačiau negali susisaistyti su bendrija darbo santykiais – jei steigėjas nori būti kartu ir vadovas, su juo sudaroma civilinė paslaugų teikimo sutartis. Samdyti kitus darbuotojus nėra jokių apribojimų, jie forminami taip pat, kaip ir UAB, o jų skaičius yra neribojamas. MB buhalterijos tvarkymas yra labai panašus į UAB buhalterijos tvarkymą, bet šiuo atveju ją tvarkyti gali vienas iš MB steigėjų. Pinigus iš MB veiklos steigėjas gali išsimokėti kaip pelną metų gale, kaip avansinį pelną arba kaip lėšas nuosavoms reikmėms. Pinigų išmokėjimą ir kitus MB veikimo nuostatus reglamentuoja mažųjų bendrijų įstatymas, kurį galite peržiūrėti paspaudę šį paveikslėlį:

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS