Įmonės veiklos skatinimo planų rengimas

Norint konkuruoti šiuolaikinėje Lietuvos ar užsienio rinkoje reikia arba siūlyti išskirtines paslaugas ar produktus, arba tikrai meistriškai valdyti įmonės veiklą. Dažnai įmonės neišnaudoja visų galimybių ir dėl to susiduria su finansiniais sunkumais. Mūsų įmonės specialistai susipažinę su esama situacija gali parengti veiksmų ir priemonių planą kaip skatinti Jūsų veiklą, didinti pardavimus arba pakeisti veiklos profilį.

Šiuo tikslu mes GALIME:

  • Parengti marketingo planą;
  • Parengti siūlomų atnaujinimų planą;
  • Nustatyti ir įvertinti darbuotojų veiklos efektyvumą;
  • Nustatyti ir pasiūlyti reklamos priemonių naudojimą ir jo biudžetą;
  • Pasiūlyti reklamos paslaugas iš mūsų įmonės partnerių;
  • Pasiūluti socialinio marketingo planą Facebook, Google, Instagram platformose;
  • Paruošti verslo planą įmonių ar atstovybių veiklai užsienyje ir Lietuvoje.