Darbų ir gaisrinė sauga

Licencijavimas, leidimai

Užsieniečio įdarbinimas Lietuvoje ir migracijos darbo viza

Įmonės sutarčių formos

Verslo planų rengimas

Įmonės veiklos skatinimas

Leidimai migracijai užsieniečiams gyventi ir dirbti Lietuvoje

Pagal Jūsų poreikius galime parengti pagrindinių įmonės veikloje naudojamų dokumentų rinkinius. Leidimas užsieniečiams (baltarusijos, rusijos, ukrainos ir t.t.) gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje. Darbo vizos užsieniečiams dirbti Lietuvoje. Šis leidimas tinkantis migracijos tarnybai ir miesto savivaldybėms, kurio dėka užsieniečiai turės teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje. Su šia darbo viza Jūsų įmonės darbuotojas galės laisvai dirbti ir gyventi Lietuvos Respublikoje.
Leidimas laikinai (nuolat) gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, išduodamas užsieniečiui, kuris nėra valstybės – Europos Sąjungos narės, pilietis, suteikiantis užsieniečiams teisę laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką, dažniausiai migracija reikalauja dviejų metų laikotarpio darbo vizai.
Užsieniečio įdarbinimas Lietuvoje ir migracijos darbo viza yra suteikiama darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 prieš tai susitarus dėl laiko ir susitikimo telefonu pas notarą arba artimiausiame migracijos skyriuje Lietuvoje.
Daugiau informacijos dėl šių darbo ir gyvenimo Lietuvoje vizų migracijai leidimų išdavimo telefonu +370 644 444 69.

Išduodami ir užpildomi dokumentai migracijai dėl laikino gyvenimo ar darbo vizos Lietuvoje įdarbinant užsienietį:

  • Paso kopijos – du vienetai;
  • Prašymų formos – du vienetai;
  • Užsieniečio gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje – forma migracijai;
  • Papildomi įmonės įdarbinančio užsienietį Lietuvoje dokumentai;
  • Užsieniečio įdarbinimas Lietuvoje – pagrindžiantis dokumentas ir jų forma;
  • Užsieniečio apgyvendinimo dokumentai;
  • Papildomi kiti keli dokumentai – jeigu būtina.

Registracijos adreso svarba:

Įmonės registracijos adresas – tai oficialus įmonės adresas naudojamas oficialių įstaigų registruose. Jis būtinas visoms mūsų šalyje steigiamoms bendrovėms, įmonėms, bendrijoms arba įstaigoms, siekiančioms gauti reikalingą informacinę korespondenciją iš įvairių valstybinių bei privačių institucijų. Suteikiame registracijos adresą norintiems įsteigti įmonę arba ketinantiems pasikeisti turimos įmonės registracijos adresą. Mūsų suteiktam įmonės registracijos adresui yra taikomas mokestis, kuris yra derybų objektas ir priklauso nuo vietovės, kur yra registruojama įmonė.

Registracijos adreso suteikimas juridiniams ir fiziniams asmenims

Leidimas įregistruoti arba priregistruoti juridinį asmenį yra patvirtinamas juridinio asmens ir gali būti suteiktas tą pačią akimirką, nes tam nėra būtinas notaro patvirtintas sutikimas.

Galimybė gauti korespondenciją suteiktu registracijos adresu atsiimant ją mūsų biure.

Galimybė suteikti gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje fiziniams asmenims, taipogi užsienio šalių piliečiams, ketinantiems teisėtos veiklos, darbo ar studijų pagrindu gyventi arba jau gyvenantiems mūsų šalyje ir siekiantiems nepriklausomumo nuo nuomojamų patalpų savininkų.

Leidimas deklaruoti gyvenamąją vietą yra išduodamas gyvenamųjų patalpų savininko, kuris gali būti juridinis arba fizinis asmuo. Jeigu leidimą deklaruoti gyvenamąją vietą išduoda fizinis asmuo, tuomet leidimas turi būti tvirtinamas notariškai. Jeigu leidimą išduoda juridinis asmuo, tuomet notariškai tvirtinamas sutikimas nėra reikalingas, užtektų tik patalpų savininko parašo ir įmonės antspaudo.

Leidimas deklaruoti gyvenamąją vietą yra išduodamas vieneriems metams, o esant būtinybei gali būti pratęstas dar vieneriems metams. Tuo atveju, jei praėjus metams patalpų savininkas nesutiktų pratęsti gyvenamosios vietos deklaravimo sutarties-sutikimo, tuomet to asmens registracijos adresas automatiškai pasinaikina.