GAISRINĖS IR DARBŲ SAUGOS DOKUMENTAI

GAISRINĖS IR DARBŲ SAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS

Kiekviena įmonė vykdydama veiklą privalo pasirūpinti darbuotojų darbų ir gaisrine sauga. Kaip ir visa kita dokumentacija, šie dokumentų rinkiniai yra būtini visų tipų įmonių veikloje. Darbuotojų saugumu įmonėje privalo rūpintis jos vadovas, arba paskirtas asmuo (jei darbuotojų daugiau – steigiama darbų saugos tarnyba). Šiuos dalykus kontroliuoja ir prižiūri atitinkamai Darbo inspekcija ir Gaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas. Šių institucijų pareigūnai atlieka planinius patikrinimus, kurių metu žiūri, kaip kiekviena įmonė tvarkosi savo dokumentus, kokių prevencinių priemonių imasi ir pan. Už rastus pažeidimus inspektoriai išrašo baudas, kurios gali svyruoti nuo poros šimtų iki kelių tūkstančių litų. Kad taip nenutiktų, būtina turėti visus reikiamus dokumentus ir juos tinkamai užpildyti. Mūsų specialistai padės užpildyti ar parengs pagrindinius, pagal Jūsų poreikius pritaikytus, darbų ir gaisrinės saugos dokumentus.

Rengiame:

 • Darbo sutarčių ir darbo pažymėjimų registravimo žurnalus;
 • Pagrindines darbų saugos instrukcijas;
 • Pagrindines gaisrinės saugos instrukcijas;
 • Instrukcijų registravimo žurnalus, apmokome kaip juos pildyti;
 • Pareiginius nuostatus;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus;
 • Planinių sveikatos tikrinimų grafikus;
 • Sveikatos pažymėjimų korteles;
 • Darbo tvarkos taisykles;
 • Evakuacijos ir gesinimo priemonių išdėstymo planus;
 • Visus reikalingus įsakymus.

Bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis, kur Jūsų darbuotojai gali pasitikrinti sveikatą, praeiti būtinus darbų ir gaisrinės saugos kursus.

Kreipkitės telefonu +370 644 444 69 arba parašykite mums info@ofisas.lt.