UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ JUMS!

UAB privalumai ir trūkumai

UAB arba uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. UAB gali įsteigti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie įnešę pinigus į kaupiamąją sąskaitą, atitinkamai „įsigyja“ tam tikrą akcijų kiekį. UAB gali steigti nuo vieno iki 249 akcininkų. Kadangi tai ribotos civilinės atsakomybės asmuo, tai steigėjai savo asmeniniu turtu, verslo nesėkmės atveju, neatsako. UAB įstatinis kapitalas privalo būti ne mažesnis kaip 10 000 Lt arba 2500 Eur. Akcininkas savo akcijas gali labai nesunkiai parduoti arba perleisti kitam asmeniui. Privalomi UAB valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Jei yra daugiau negu vienas akcininkas yra sudaromas kolegialus priežiūros organas − stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. UAB negali veikti be vadovo ir buhalteriją tvarkančio asmens ar įmonės. Akcininkai įmonės pelną gali išsimokėti per dividendus. Įmonė moka 15 arba 5 proc. pelno mokestį, priklausomai nuo savo dydžio, o jei yra PVM mokėtoja, tai moka ir PVM.

UAB privalumai:
1. UAB gali turėti iki 250 steigėjų;
2. Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – akcininkai neatsako savo turtu;
3. Nėra sunku parduoti savo akcijas kitam asmeniui, t.y. parduoti įmonę;
4. Pelną galima išsiimti kaip dividendus;
5. Akcininkų įtaka įmonėje priklauso nuo jų turimų akcijų skaičiaus.

UAB trūkumai:
1. Steigimo procesas reikalauja specifinių žinių;
2. Privaloma į UAB kaupiamąją sąskaitą steigimo metu įnešti ne mažiau kaip 2500 Eur;
3. Įmonė privalo turėti vadovą ir buhalteriją tvarkantį asmenį ar įmonę, jei nori vykdyti veiklą;
5. Sudėtinga buhalterinė apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas;
6. Savininkai negali naudotis bendrovės pelnu, kol jis nepaskirstytas;
8. Sudėtinga likvidavimo procedūra.

UAB veiklą reglamentuoja akcinių bendrovių įstatymas.

Kreipkitės telefonu +370 644 444 69 arba parašykite mums info(a)ofisas.lt.