UAB, IĮ ir MB ĮMONIŲ PALYGINIMAS


MB
(Mažoji bendrija
)

UAB
(Uždaroji akcinė bendrovė)


(Individualioji įmonė)
SteigimasĮprastu arba elektroniniu būdu *Įprastu arba elektroniniu būduĮprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai (dalyviai)Fiziniai asmenysFiziniai ir (ar) juridiniai asmenysFizinis asmuo
Steigėjų (dalyvių) skaičius1–10 (nariai)1–249 (akcininkai)1 (savininkas)
Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievolesMB nario ribota civilinė atsakomybėAkcininko ribota civilinė atsakomybėIĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, IĮ savininkas atsako savo turtu)
Minimalus kapitalo dydisNustato patys MB nariaiNe mažesnis kaip 10 000 LtKapitalo reikalavimas netaikomas
Kapitalas ir įnašaiMB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu. Įnašu negali būti darbai ir paslaugosKapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarkaĮnašai – IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas
Vidinė įmonės struktūraMB steigėjai (nariai) gali pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų:kai MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir valdymo organas. Šiuo atveju MB nebūtų kitų organų, tik susirinkimo išrinktas MB atstovas, tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priimtų mažosios bendrijos narių susirinkimas;kai MB yra narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovasUAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartisPaprastai IĮ savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam, kaip dalyvių susirinkimui, priskirtą kompetenciją 
Balsavimo, priimant sprendimus, principasĮprasta praktika – 1 narys – 1 balsas, tačiau kai MB yra vadovas, MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip 1 akcija – 1 balsas Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai
Asmuo, veikiantis juridinio asmens varduAtsižvelgiant į MB struktūrą, jos vardu veiktų:MB narių susirinkimas, o atstovautų MB atstovas;arba MB vadovas – vienasmenis valdymo organasSantykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas Kai IĮ savininkas nėra paskyręs vadovo, IĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualiosios įmonės vardu 
Pelno paskirstymasPelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, tačiau MB nuostatuose gali būti nustatyta kitaip.Galima pelną išmokėti avansu. Pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintasAkcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį Visas IĮ pelnas skiriamas savininkui 
Įmonės registravimo išlaidosAtlyginimas už registravimą –178,2 Lt.Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – min. apie 300 Lt. (priklauso nuo notaro)Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 56 Lt.Atlyginimas už registravimą – 198 Lt.Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – min. apie 350 Lt. (priklauso nuo notaro)Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 56 Lt.Atlyginimas už registravimą –107 Lt.Atlyginimas notarui (steigiant ne elektroniniu būdu) – min. apie 150 Lt. (priklauso nuo notaro)Atlyginimas už juridinio asmens laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą (privaloma steigiant elektroniniu būdu) – 56 Lt.
Minimalios išlaidos, įsteigus įmonę90 Lt/mėn. PSD mokestis už kiekvieną mažosios bendrijos narįAtlyginimas vadovui (mažiausiai aštuntadalis etato)90 Lt/mėn. PSD mokestis už IĮ savininką

Kreipkitės telefonu +370 644 444 69 arba parašykite mums info(a)ofisas.lt.