Įmonės VEIKLOS SKATINIMO ir VERSLO PLANŲ rengimas

Norint konkuruoti šiuolaikinėje Lietuvos ar užsienio rinkoje reikia arba siūlyti išskirtines paslaugas ar produktus, arba tikrai meistriškai valdyti įmonės veiklą. Dažnai įmonės neišnaudoja visų galimybių ir dėl to susiduria su finansiniais sunkumais. Mūsų įmonės specialistai susipažinę su esama situacija gali parengti veiksmų ir priemonių planą kaip skatinti Jūsų veiklą, didinti pardavimus arba pakeisti veiklos profilį.

Šiuo tikslu mes GALIME:

 • Parengti marketingo planą;
 • Parengti siūlomų atnaujinimų planą;
 • Nustatyti ir įvertinti darbuotojų veiklos efektyvumą;
 • Nustatyti ir pasiūlyti reklamos priemonių naudojimą ir jo biudžetą;
 • Pasiūlyti reklamos paslaugas iš mūsų įmonės partnerių;

Skirtingai nuo įmonės steigimo procedūros, verslo plano rengimas yra daug sudėtingesnis procesas, reikalaujantis specifinių žinių ir ypatingai kruopštaus darbo. Verslo planai gali būti kelių skirtingų rūšių ir rengiami skirtingais poreikiais.

Verslo planas gali būti rengiamas:

 • Siekiant gauti paskolą iš banko, ar kredito unijos naujam verslui pradėti ar jam įsteigti;
 • Siekiant gauti paramą pagal ES fondus;
 • Norint pradėti naują verslo kryptį, įvesti į rinką naują produktą;
 • Siekiant atgaivinti savo verslą ir pagyvinti pardavimus;

Verslo planų rūšys:

 • Supaprastintas verslo planas;
 • Išsamus verslo planas;
 • Verslo planas paskolai iš kredito unijos gauti (speciali forma);
 • Marketingo planas – veiksmų ir priemonių aprašymas, siekiant atgaivinti įmonės veiklą, skatinti pardavimus;
 • Vidinis verslo planas – skirtas naudoti įmonės veikloje, apimantis visus įmonės veiklos etapus, jų vykdymą ir įgyvendinimą.

Mūsų įmonė gali Jums padėti parengti visus aukščiau aprašytus verslo ir marketingo planus. Kadangi verslo planas yra daugialypis dokumentas, tai mūsų specialistas prieš tai turėtų pilnai susipažinti su Jūsų poreikiais, įvertinti esamą situaciją ir išsiaiškinti planuojamus veiksmus. Pagal pageidavimą galime parengti tik atskirą verslo plano dalį arba atlikti darbus ypatingos skubos tvarka.

Kreipkitės telefonu +370 644 444 69 arba parašykite mums info(a)ofisas.lt.